preloader image

Warunki reklamacji
Warunki uwzględnienia reklamacji z tytułu odstąpienia od umowy z powodu niezgodności towaru z zamówieniem lub wadliwości towaru

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

  2. Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem mogą Państwo złożyć reklamację w ramach niezgodności towaru z umową.

  3. Reklamację można złożyć drogą mailową na adres contact@fabricart.eu na wypełnionym czytelnie formularzu reklamacyjnym, którego wzór znajdziesz TUTAJ.

  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy:

LennyLamb Sp. z o.o. Sp. K.
Kłudzice 9, 97-330 Sulejów, Polska

  1. Przesyłka powinna zawierać reklamowany towar, wypełniony formularz reklamacji, dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

  2. Reklamowany towar powinien być czysty, a przesyłka starannie zabezpieczona.

  3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa sprzedający.